Vid årsmötet den 24/5 2018 beslutades att föreningens medlemmar blir upptagna som medlemmar ...