Ansvar för utfört arbete och vikten av försäkring

I en tidigare artikel i Tidningen Ridsport (2014-03-20 nr 5 sid 41) framfördes felaktigheter som gav intrycket av att det var skillnader i ansvar för utfört arbete beroende på vilken hovslagare som anlitats.

Artikeln blandar ihop Djurskyddslagen (som reglerar vilken typ av arbete som en vanlig hovslagare och en av Jordbruksverket godkänd hovslagare får utföra) med Skadeståndslagen som reglerar ersättning vid skada. Djurskyddslagen reglerar inga ekonomiska förhållanden mellan parter. Alla hovslagare är enligt lag ansvariga för utfört arbete, vare sig de är godkända av Jordbruksverket eller ej.
Det är inget nytt och det har inte ändrat på sig på något avgörande sätt vilket artikeln vill påskina.

För dig som köper hovslageritjänster är det viktigt att oavsett om du anlitar en vanlig hovslagare eller en av Jordbruksverket godkänd hovslagare kontrollerar att det finns en företagsförsäkring och att du får kvitto på utfört arbete.
Genom att anlita en ansvarsförsäkrad hovslagare är det mycket lättare att få en eventuell skada reglerad.

I nedanstående länk beskriver vår samarbetspartner, If, detaljerat hur ansvarsförhållanden ser ut och vilka lagutrymmen som kan vara aktuella. If ger också råd till både hovslagare och konsument.

Läs mer i PDF format