Inbjudan till extra föreningsmöte, Clinic Och Barbecue-fest för Distriktshovslagarna i Halland den 7/9 2018 kl 13:00

Vid årsmötet den 24/5 2018 beslutades att föreningens medlemmar blir upptagna som medlemmar direkt i Distriktshovslagare ideell förening. Distriktet Halland kommer att finnas kvar, men utan verksam styrelse. Istället kommer två medlemsrepresentanter utses som för distriktets talan. För att beslutet ska kunna verkställas krävs ett accepterande på ett extra föreningsmöte. I samband med detta anordnar vi en clinic med hovslagare Michael Woods och på kvällen har vi grillfest med Barbecue och allt som behövs därtill. Föreningen bjuder på allt.

När: fredag den 7:e september   Kl 13:00
Var: Hos Richard Troell i Halmstad, Lilla Möllegård 316
Hur: Anmälan sker till Jonas Sjöberg, senast den 31/8, tele: 073 677 27 74

Agenda

  1. 13:00. Ankomst, mingel, korv med bröd
  2. föreningsinformation
  3. extra styrelsemöte
  4. Föreläsning: Michael Woods
  5. fika
  6. Smidesförevisning: Michael Woods
  7. ca kl. 18:00 Grill-fest

Michael Woods.
Farrier with the household cavalry, responsible for day to day running of the forge and 14 Farrier’s. Responsible for the shoeing needs of 250 military working horses. Teacher in Farriery for two years, teaching to associate level.

Exams held:
Diploma (Dip WCF)
Associate (AWCF)                                                                                                     Master Farrier (WCF)

Currently studying for a research degree In Equine locomotor and bio-mechanics with the Royal Veterinary College in London (Grad Dip ELR)

 

Välkomna!

Styrelsen.