Detta är distriktshovslagare

Distriktshovslagare Ideell Förening är en rikstäckande föreningen som är bildad 2012 utifrån idéer och värdegrunder från Skånes Aktiva Hovslagarförening. Föreningen är regionsbaserad med lokala distrikt.

Distriktshovslagare Ideell Förening är en paraplyorganisation för lokala distriktsföreningar. I dagsläget är ett 50-tal hovslagare från Skåne anslutna samt ett 30-tal från Halland. Enskilda medlemmar finns representerade från ytterligare 10 distrikt. Totalt är vi ca 110 anslutna hovslagare (2015-03-01).

Vi som var med och bildade den nya föreningen är:

Omoss-1 Petter Engblom, Skåne
Richard Troell, Halland
Lars Sjöberg, Skåne
Lars Berg, Småland
Johan Hwasser, Skåne
Kennet Lydon, Halland

Målsättningen med föreningen är att skapa en gemenskap för alla yrkesverksamma hovslagare. Vi är öppna för nya material och hjälpmedel som gör livet lättare för både hovslagare och häst. Vi verkar för att yrket ska ha samma lönsamhet och förmåner som andra hantverksyrken och att vi inte ska utsättas för onödiga fysiska risker eller juridiska trubbel med djurskyddslagen, jordbruksverket, försäkringsbolag eller hästägare.
För medlemskap krävs förutom att du är aktiv som hovslagare även att du är godkänd för F-skatt och är ansvarsförsäkrad.

Vi har de senaste åren arbetat för att få någon ordning på kompetenskraven för att få kalla sig godkänd av Jordbruksverket. Vi suttit i många möten med Jordbruksverket och krävt en realistisk utbildningsplan som ska resultera i ett godkännande för de flesta yrkesverksamma hovslagare.
Vi vill att så många som möjligt kan bli godkända av Jordbruksverket och verkar för att det ska finnas så många utbildningsalternativ som möjligt. Allt för att det ska passa varje medlems livssituation så bra som möjligt.
Vi fortsätter också att bevaka våra intressen hos försäkringsbolaget IF, som vi samarbetar med avseende ansvarsförsäkringen. Det är viktigt att försäkringen gäller även om Jordbruksverket regler är otydliga.

Hemsidan kommer att vara vår samlingspunkt och vi kommer att lägga mycket kraft på att få den så smidig och delegerad som möjligt.

Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att maila till johan.hwasser@telia.com eller telefon 0708-207 444.
Välkommen!

Johan Hwasser
Ordförande

Styrelsen:

Lars Sjöberg, (ordförande) 0707-999077  lars@svicken.se                                                                            Johan Hwasser, (kassör) 0708-207444   johan.hwasser@telia.com
Angelika Berg, (sekreterare) 073-9903491 angelikashovslageri@gmail.com                                                Björn Lundh,(ledamot) 070-6941667 bjorn@hovslagarebjorn.se                                                                Ingela Öhgren, (adjungerad ledamot) 070-5731719info@etic.nu                                                                        Erik Hellman, (adjungerad ledamot) 070-2078730 hellman_85@hotmail.com                                          Mikael Berg, (adjungerad ledamot)070-8146804 emilmicke@gmail.com

Stadgar för Distriktshovslagare Ideell Förening

Klicka på knappen nedan, så kan du ansöka om medlemskap i Distriktshovslagare.

Bli medlem här

omoss-2För att få vara medlem måste du vara registrerad för F-skatt och ha en ansvarsförsäkring. Ditt medlemskap upphör att gälla om du inte uppfyller dessa krav.

Komplettera din elektroniska ansökan genom att skicka i en kopia på din F-skattsedel till:

Distriktshovslagare
C/O Lars Sjöberg
Hyltarpsvägen 407
233 92 Svedala

Så fort handlingarna har kommit in kommer styrelsen att behandla din ansökan och meddela svar inom 20 dagar. Glöm ej att betala medlemsavgiften och serviceavgift till Bg: 872-5251.

Medlemsavgift för 2015 är 230:- Kr
Serviceavgift 2015 är 650:- Kr. (Avdragsgill)
Totalt 880:-

I och med att din ansökan har accepterats publiceras dina företagsuppgifter på hemsidan. Du kan när som helst ändra i informationen med din personliga inloggning.

Välkommen!

omoss-3Vi har historikt haft en automatisk koppling till IF:s småföretagarförsäkring. Denna koppling finns inte längre utan det är upp till medlemmarna att själva hålla en ansvarsförsäkring.
Det är ett medlemskrav att ha giltlig ansvarsförsäkring.

Om du är hovslagare och vill har mer information om företagsförsäkringar så kan du kontakta på telefon så berättar han mer om IF:s försäkringar.

Läs mer under fliken -Bra att veta.

Kontaktuppgifter

Adress:
Hyltarpsvägen 407                                                    233 92 Svedala

Telefon: 070-799 90 77

Fyll i formuläret så återkommer vi

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Valberedning 2018

Erik Hellman

Jens Svedbrant

Mikael Berg

Årsmöte Distriktshovslagare 2018
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
Johan Whasser
§ 3 Val av mötessekreterare
Angelika Berg
§ 4 Fastställande av röstlängd
Godkänd
§ 5 Val av personer att justera protokollet och rösträknare
Lars Sjöberg
Björn Lundh
§ 6 Fastställande av dagordningen
Godkänd
§ 7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
Godkänd
§ 8 Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelserna
Godkända
§ 9 Revisionsberättelse
Godkänd
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkningar
Godkänd
§ 11 Frågan om ansvarsfrihet styrelse
Godkänd
§ 12 Beslut om antal styrelseledamöter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet
samt eventuella arvoden.
Godkänd enligt § 17 andra stycket samt arvoden
§ 13 Val av ordförande för föreningen
Lars Sjöberg
§ 14 Val av kassör och sekreterare
Johan Hwasser Kassör
Angelika Berg Sekreterare
§ 15 Fastställande av eventuella sektioner
Inga sektioner
§ 16 Val av revisor och en revisorssuppleant
Erik Askeroth 0730414901 Revisor
§ 17 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
Minst 3 max 5 varav en är ordförande
§ 18 Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
Erik Hellman – Ordförande
Jens Svedbrant
Mikael Berg
§ 19 Val av ombud till allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud.
Styrelsen bestämmer från tillfälle till tillfälle
§ 20 Fastställande av årsavgift för nästkommande år
Serviceavgift 650 + medlemsavgift 230:- = 880:-
Dagersättning 2500:-/dag + kost och logi
§ 21 Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
Stadgeändring – Dom nya stadgarna antas. Bifogas
§ 22 Sammanträdets avslutande