Anmälan till tilläggsutbildning

Tilläggsutbildningen leds av Mäster Mikael Berg och är på 8 tillfällen (2 dagar per tillfälle) inklusive provtillfällen. Tillfällena läggs veckoslut (torsdag-fredag) under både höst- och vårtermin med start i oktober.

Var? Fjärdhundra, Enköping

Förkunskaper: 

Du bör vara *yrkesverksam, ha egna verktyg samt helst ha **heta arbeten certifikat.

Hemuppgifter ingår, räkna med minst 16 dagar eget arbete hemma. Du kan även behöva träna extra smide hemma.

Slutprovet ligger utanför kursen med en extra extern domare.

Kursen är för övergångsreglerna Godkänd hovslagare och har nuvarande stopp 2025-12-30. Åren går fort även om det känns långt bort!

* För att du skall bli godkänd av Statens Jordbruksverk via denna utbildning, behöver du ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet/yrkesverksamhet (lärling, kortare skola, självlärd med f-skatt) som hovslagare samt denna tilläggsutbildning.

**  Vi anordnar Heta arbeten kurser utanför tilläggsutbildningen via certifierad brandskyddsutbildning, om behov finns.

Kostnad

  • Hösttermin 2 tillfällen (2 dagar per tillfälle) 5000:- exkl. utbildningsmoms 6% / tillfälle
  • Vårtermin 2 tillfällen (2 dagar per tillfälle) 5000:- exkl. utbildningsmoms 6% / tillfälle

Totalt______________________________ 20.000:- exkl. utbildningsmoms 6%

  • Slutprov 2000:- exkl moms 25%
  • Heta arbeten 1 dag för närvarande 2700:- exkl. moms 25%. Den går externt

Mer information om tilläggsutbildningen klicka här

Tilläggsutbildning beskrivning

Sista anmälan 20 september

Anmäl här!