ÅRSMÖTE 2018

DISTRIKTSHOVSLAGARE ÖSTRA

 

Distriktshovslagare Östras årsmöte sker i samband med Hovslagareventet i Linköping 16-17 mars. Årsmötet hålls på lördagen klockan 9.30 innan dagens föreläsningar drar igång. Vi kommer ta upp en motion från styrelsen om föreningens omorganisation som blanda annat innebär att styrelsen från i år går upp i paraplyorganisationen då föreningen blir en nationell förening. Dom lokala anknytningarna i distrikten kommer att finnas kvar. Mer om detta under Hovslagareventet.

 

Varmt välkomna!

 

Länk till dagordning för årsmöte —-> Distriktshovslagarna Östra Årsmöte 2018

Länk till verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan —->  Verksamhetsberättelse för 2017 och Verksamhetsplan för 2018

Länk till inkommen motion angående upplösning av lokalstyrelse från Östras styrelse —-> Motion1

 

Revisorberättelse och räkneskaper finns tillgängliga vid årsmötet. Den som önskar få tillgång till det utanför årsmötet är välkommen att kontakta angelikashovslageri@gmail.com.