Jordbruksverkets möte den 30/1 2013

(Uppdaterad 2013-02-20) Vi deltog på mötet i Jönköping den 30/1 som behandlade övergångsregler och vilket kompetenskrav som ska ställas på av Jordbruksverket godkänd hovslagare. Vi väntar nu på en sammanfattning från mötet som vi kommer att få möjlighet att kommentera. I grova drag diskuterades följande:

  • Grundutbildningen föreslås bli 3-årig och kommer att ge behörighet som godkänd hovslagare.
  • För hovslagare som redan är i yrket krävs ett modifierat gesällprov/hovslagar-examen med godkänt resultat. (Troligt att det blir ett reducerat prov för den som redan har examen från utbildning.)
  • Förberedande utbildningar för provet kommer att kunna utföras av branschorganisationerna.
  • Examination kommer ske via en examinationsgrupp bestående av representanter från skolorna och branschföreningarna.
  • Efter 2030 föreslås titeln hovslagare att bli skyddad. För att detta ska kunna bli verklighet krävs en lagändring. Har du inte blivit godkänd hovslagare före detta datum kan du inte bedriva näringsverksamhet.
  • De gamla anvisningarna som detaljreglerade vilka arbeten som krävde godkänd hovslagare kommer inte tillbaka.
  • Det diskuterades att examen från blockutbildning via SHF och Mästargruppen samt skolornas fortutbildning skulle kunna ge en specialiststatus som erkänns av Jordbruksverket. (Ex specialist på fölverkning). För att jordbruksverket ska kunna ge en specialisttitel krävs lagändring och därför ligger detta längre fram i tiden.
  • De nya reglerna kommer i nya föreskrifter som beräknas vara klara i höst.

Inför mötet hade vi möjlighet att inkomma med förslag.