Kallelse till Årsmöte för Skånes Aktiva Hovslagare den 16/5

Välkomna till Skånes Aktiva Hovslagares årsmöte.
Den 16 maj kl 18:30 på Star Hotell i Lund
Agenda
1. Föreningsinformation
2. Omorganisation
3. Kort sammanfattning om övergångsregler Godkänd av JV
4. Kort info om vår egen tilläggsutbildning
5. Historisk sammanfattning och hur går vi vidare som branschförening
6. Årsmötesförhandling

Föreningen bjuder på en bit mat

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga en vecka innan. Om du vill ta del av dessa är det bara att kontakta Johan Hwasser.

Anmälan senast den 2:a maj till Johan Hwasser 0708-207444 eller johan.hwasser@gmail.com. Det går att anmäla senare också, men hotellet vill veta hur många som ska äta middag.

Viktigt!
Läs nedanstående förslag från styrelsen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

_______________________________________________________________________________________

Motion till Skånes Aktiva Hovslagares Årsmöte

Byte av medlemskap och upplösning av Skånes Aktiva Hovslagare
Distriktshovslagare står inför en omorganisation. Alla lokala distrikt väljer att byta medlemskap i den lokala föreningen mot ett medlemskap direkt i Distriktshovslagare Ideell Förening. Efter att man har verkställt byte av föreningstillhörighet så läggs Skånes Aktiva Hovslagare ner. Du som medlem i Skånes Aktiva Hovslagare blir alltså automatiskt medlem direkt i den nationella föreningen Distriktshovslagare Ideell Förening.

Anledningen att vi föreslår denna omorganisation är att det har varit svårt att driva så många föreningar med all formalia som det innebär. Vi vill fokusera mer på kärnfrågor för branschen.
Vi står inför en spännande framtid där föreningen flyttar fram sina positioner på flera områden.

Den lokala verksamheten kommer att ersättas av distriktsombud som verkar för den lokala verksamheten och samanhållningen. Precis på samma sätt som vi arbetar idag fast utan krav på egen lokal styrelse.

I samband med att föreningens medlemmar flyttas till Distriktshovslagare Ideell Förening yrkar styrelsen på att tillgångarna i föreningen överförs till Distriktshovslagare Ideell Förening.

För att denna arbetsordning ska bli verklighet måste årsmötet klubba igenom detta förslag.

Styrelsen Skånes Aktiva Hovslagare