Kallelse till Årsmöte för Skånes Aktiva Hovslagare 2012

Fredagen den 8:e mars kl. 18:00. Anderslövs Gästgivaregård
Agenda:

18:00     Ankomstregistrering och mingel

18:10    Information om ny företagsförsäkring för våra medlemmar.
-Magnus Englund från IF informerar om de nya villkoren.

18:40    Nya föreskrifter från Jordbruksverket är på gång.
-Vi informerar om nuläget i diskussionerna

19:00    Årsmötesförhandlingar

19:30     Middag med baconlindad fläskfilé, rödvinssky, soltorkade tomater och potatisgratäng

Anmälan
Anmälan på mail till johan.hwasser@telia.com eller telefon 0708-207 444 senast 4:e mars.
Pris 149:- .Dryck tillkommer. (Vid frånvaro utan avbokning debiteras 149:-)
Meddela om du vill ha någon speciell mat.

De nya klistermärkena till bilen finns till försäljning

Eventuell bokning av rum görs direkt till hotellet.
Anderslövs Gästgivaregård
Landsvägen 39
231 70 Anderslöv
0410 – 212 00
0708 – 15 13 55

Vill du framföra förslag på styrelseledamöter och suppleanter kontakta valberedningens Ragnar Allder på 0705-60 40 05.

Välkomna!

Johan Hwasser
Ordförande

Årsmötets punkter att behandla.
1)    Fastställande av röstlängd för mötet.
2)    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3)    Val av protokolljusterare och rösträknare.
4)    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5)    Fastställande av föredragningslista.
6)    Styrelsens verksamhetsberättelse
7)    Styrelsens förvaltningsberättelse
8)    Revisorernas berättelse
9)    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10)    Fastställande av medlemsavgifter.
11)    Fastställande av verksamhetsplan/budget för det kommande räkenskapsåret.