Kallelse till digitalt årsmöte den 10/4

Välkommen till Distriktshovslagarnas digitala årsmöte den 10/4 kl 14.
Förutom årsmötesförhandlingarna kommer styrelsen att informera om föreningens engagemang och uppdrag.
En nyhet är Styrelsens förslag för att erbjuda studentmedlemskap. En stadgeändring ligger på bordet och slutligt beslut tas på årsmötet.
Att erbjuda studentmedlemskap gör att föreningen får bättre möjligheter att stötta och påverka i elev- och skolfrågor.

Anmäl ditt intresse att delta på info@distriktshovslagare.se senast 3/4. Ange namn och e-post. Vi kommer att uppdatera dig med info och länkar på den mailadressen som du angivit i anmälan.

Motioner skickas till info@distriktshovslagare.se senast den 1/4.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga en vecka innan årsmötet. Om du vill ta del av dessa är det bara att kontakta ordförande Björn Lundh på 0706-941667 eller ordf@distriktshovslagare.se .

I länken nedan hittar du hela kallelsen inkl. styrelsens förslag till stadgeändring ang. studentmedlemskap.

Kallelse Distriktshovslagarnas årsmöte 2022

Med vänlig hälsning
2022-03-07

Styrelsen