Kallelse till extra föreningsmöte i Skånes Aktiva Hovslagare

Kallelse till extra föreningsmöte i

Skånes Aktiva Hovslagare

Den 5:e september kl 18:30 på Star Hotell i Lund

Årsmötet den 16/5 2018 beslutade att bifalla styrelsens motion om att föreningens medlemmar blir upptagna som medlemmar direkt i Distriktshovslagare Ideell förening. (Se bifogad motion.) Efter att man har verkställt byte av föreningstillhörighet så läggs Skånes Aktiva Hovslagare ner. Du som medlem i Skånes Aktiva Hovslagare blir alltså automatiskt medlem direkt i den nationella föreningen Distriktshovslagare Ideell Förening.

För att motionen ska kunna verkställas krävs förutom bifall från årsmötet, även ett accepterande på ett extra föreningsmöte.

Agenda

 • Föreningsinformation
  1. Omorganisation
  2. Kort sammanfattning om övergångsregler Godkänd av JV
  3. Kort info om vår egen tilläggsutbildning
  4. Historisk sammanfattning och hur går vi vidare som branschförening
 • Beslut om bifogad motion från styrelsen
 • Föreningen bjuder på en bit mat

Anmälan senast den 27/8 till Johan Hwasser 0708-207444 eller johan.hwasser@gmail.com

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Kallelse och styrelsens förslag i PDF