Ny djurskyddslag och ny djurskyddsförordning träder i kraft den 1:a april 2019

Distrikshovslagarna har fått förhandsbesked och konsekvensanalyser från Jordbruksverket. Efter genomgång av texterna så är det vår bedömning att inget i sak förändras för vårt yrke.

Nedan kan du läsa Jordbruksverkets sammanfattning och till sist bifogas Regeringens proposition 2017/18:147 Prop. 2017 18 147[2296]

En ny djurskyddslag och ny djurskyddsförordning börjar gälla 1 april 2019

Den 1 april 2019 börjar en ny djurskyddslag (2018:1192) och ny djurskyddsförordning (2019:66) att gälla.  Vill ni veta mer om vilka ändringar som gjorts i djurskyddslagen och motiven till lagen finner ni detta i proposition 2017/18:147 som bifogas.

 

Detta gör att vi behöver besluta om alla våra djurskyddsföreskrifter

Att en ny djurskyddslag och djurskyddsförordning börjar gälla gör att vi behöver upphäva och besluta om alla våra djurskyddsföreskrifter. I de allra flesta fall innebär det inte att vi behöver göra någon omedelbar ändring i sak, utan ändringarna som behöver göras är främst att ändra i bemyndiganden och hänvisningar till lag och förordning så att de stämmer överens med den nya lagen och förordningen.

 

De få ändringar i sak som vi behöver göra nu är begränsade till tre föreskrifter och är en direkt följd av att sakinnehållet ändras i den nya lagen och förordningen. Se nedan för ytterligare information. I övriga 26 berörda föreskrifter ändras inte sakinnehållet alls. Jordbruksverkets föreskrifter får inte några konsekvenser för företag och enskilda. De nya föreskrifterna får nya SJVFS-nummer och vissa föreskrifter byter även namn, se nedan. Har ni hänvisningar till våra föreskrifter på era webbsidor mm. ber vi er vara uppmärksamma på att namnen kan ha ändrats.

 

Föreskrifterna går ut på extern remiss främst i informationssyfte

Via länken nedan finner ni samtliga föreskrifter och en gemensam konsekvensutredning för samtliga. För att ni ska känna igen dem använder vi nuvarande namn i listan, de nya namnen hittar ni i respektive dokument. Eftersom de ändringar vi gör är en nödvändig följd av ändringar i lag och förordning så är syftet med denna remiss främst att informera. Om ni har frågor får ni givetvis gärna höra av er till oss. Författningarna kommer att beslutas den 28 mars och träda i kraft 1 april 2019.