Presentation av föreläsare Jonas Olofsson

 

Föreläsare Jonas Olofsson

 

Jonas Olofsson, född i Skåne, är en ansedd hovslagare som har sin bas i smedjan i Mattmar, Jämtland – men med ett upptagningsområde som sträcker sig många tiotal mil därifrån. Han är även en mycket uppskattad lärare vid hovslagarutbildningarna – tidigare på Wången och idag sedan några år tillbaka, på Ridskolan Strömsholm. På RS arbetade han fram och startade tilläggsutbildningen 2014 med de högst uppsatta målen och lade grunden till vad den är idag.

Jonas är uppväxt i en familj där hästen stått i centrum – vilket har format hans syn på den arbetande hästen som enhet och framför allt hästen som individ i sin aktiva miljö.

Jonas kommer att prata om den kunskap som eftersträvas, samt de faktorer som har betydelse för att kunna optimera hästens vekning och skoning ur ett fysiologiskt perspektiv. Detta utifrån hästens, kundens samt hovslagarens förutsättningar – i strävan att få ett så komplett underlag som möjligt inför den så komplexa uppgiften som att sko en häst fysiologiskt.

Jonas påtalar betydelsen att släppa sin gard och att ständigt inhämta ny kunskap i form av vetenskap samt erfarenheter – från kollegor och egna slutsatser. Och att den största felet man kan göra när man står inför en klurig uppgift – är att inte göra något alls.

 

För att läsa mer om eventet: Klicka här!

För att komma direkt till anmälan: Klicka här!