Rapport från höstens tilläggsutbildning på Jägersro

Sammanfattning av tilläggsutbildning med Hovslagarmästare mms_img-1823962002
Micke Berg hösten 2016 på Jägersro.

Utbildningen startade i början på augusti och avslutades i slutet på november.DSC_0419

Deltagare:
Johan Meuller-Halmstad
Libor Lindmajer_Halmstad
Sven Persson-Svedala
Thomas Persson-Vellinge
Mathias Winberg-Vellinge
Lars Sjöberg-Svedala
Kennet Lydon-Varberg
Jonas Sjöberg-Halmstad
Christoffer Wennberg-Rimbo

Kursen innehöll 5 kurstillfälle med 2-4 dagar/tillfälle samt 2 provdagar.
Totalt 16 dagar.mms_img212897214

9 st deltagare fullföljde kursen och deltog på provdagen.
Hovslagarmästare Magnus Pettersson samt Micke Berg övervakade proven
och gjorde sina bedömningar.

Alla deltagare klarade godkänt resultat och är idag Godkända Hovslagare
av Jordbruksverket.

Det samlade intrycket av kursen fråp deltagarna är:

-Väl organiserad
-Väl avvägd balans teori/praktik
-Bra och kunnig kursledare/lärare mycket lyhörd
,bra kursmaterial och god pedagogik.

Samtliga deltagare var nöjda med kursen och dess genomförande.
StyrelsenDSC_0364

Lars Sjöberg