Tilläggsutbildning för att bli Godkänd av Jordbruksverket

Valideringsutbildning för godkännande av jordbruksverket
Anmälan mailas till: kurs2023@masterberg.nu
Enligt förslag i regeringens senaste utredning Bättre förutsättningar inom djurens halso- och sjukvård kommer hovslagaryrket namnskyddas 2030. Hovslagare som validerats eller examinerats som godkända av Jordbruksverket kommer få namnskyddad titel per automatik enligt förslaget.
Ett sätt att som erfaren hovslagare validera sig för ett godkännande av Jordbruksverket är genom denna kurs anordnad av hovslagarmästare Mikael Berg.
Kursen består av 16 kurstillfällen med start i Mars och slutprov i Augusti
Fysiska möten i Norrtälje/Uppsala
1. Anatomi fysiologi (Mars)
2. Anatomi balansering (April)
3. Smide hovbeslag (Maj)
4. Hovsjukdomar praktiska övningar (Juni)
5. Föl praktisk hantering och material (Juli)
6. Slutprov och utvärdering (Augusti)
Teamsmöten (Heldag med hemuppgift som lämnas in senast 21.00 dagen efter)
1. Anatomi dynamik (Mars)
2. Beslagslära teori (April)
3. Fölkorrigering (Maj)
4. Hovsjukdomar – Fraktur (Maj)
5. Hovsjukdomar – Hålvägg (Juni)
6. Hovsjukdomar – Sprickor (Juni)
7. Hovsjukdomar – Böld (Juni)
8. Hovsjukdomar- Fång (Juni)
9. Etik (Juli)
10. Smittskydd (Juli)
Kostnad ex moms 6%
Anmälningsavgiftl 1.900kronor
Inklusive kursmaterial för kursen.
Ej återbetalningsbar såvida vi inte fått tillräckligt mycket deltagare (minst 12st).
Kursavgift ett 4.200 kronor
Betalas 28/2
Kursavgift två 4.200kronor
Betalas 31/3
Kursavgift tre 4.200kronor
Betalas 28/4
Kursavgift fyra 4.200kronor
Betalas 31/5
Kursavgift fem 4.200kronor
Betalas 30/6
Slutprov 3.500kronor
Betalas 31/7
Totalt 26.400 kronor ex 6% moms
(27.984 kronor inkl moms)
Anmälan mailas till: kurs2023@masterberg.nu