Hästägare!

Varför är det viktigt att anlita en hovslagare som arbetar efter vetenskap och beprövad erfarenhet?
I dagens moderna hovslagarutbildning lär man sig verka och sko hästar under 3 års tid. Denna utbildning leder till ett godkännande av Jordbruksverket.

Hovslagaren är viktig för hästens hälsa och prestation, från föl till pensionär och inte minst vid sjukdom och skador som kräver korrigerande åtgärder i samverkan med veterinär.

Varje häst är unik och variationerna vad hästen används till är stor idag.

Hovslagare har kunskap från verkning för barfotagång till skoning, och kan bemöta varje hästs unika behov under dess livstid.

De flesta hovslagare har dessutom specialiserat sig inom olika grenar, till exempel dressyr, hopp, western, islandshäst, trav, arbetshästar, fölverkning, sjukbeslag och så vidare.

Läs mer på våra hemsidor och hitta ansvarsförsäkrade

hovslagare i våra register på anslutna medlemmar.

Du hittar även information på Jordbruksverkets hemsida.