Tilläggsutbildning hösten 2016

Tilläggsutbildning för Distriktshovslagarnas medlemmar.
Efter godkänd examen har du möjlighet att söka erkännande som Godkänd av Jordbruksverket.
Det finns fortfarande platser kvar till kursen som startar nu i september.

DSC_0364

Hösttermin innehåller endast teoridelar och avslutas med teoriprov.
Vårterminen fokuserar på de praktiska delarna samt tillhörande prov.

Kursdel 1 startar den 22/9 och hålls på Veterinär station Distrikts Veterinär Fjärdhundra, Enköping 30 min Från Uppsala.

För mer info ring Micke Berg på 070-8146804 eller mail emilmicke@gmail.com

 

 

Höstterminen 2016
8 dagar fördelade på 4 tillfällen:

Del 1 Teori
22-23 september
6-7 Oktober

– Ben, falanger
– Leder, ligament, funktion samt uppbyggnad.
– Hovens anatomi samt uppbyggnad.
– Hovens tillväxt kontra årstider.
– Rörelsemönster för olika hästar, kännedom.
– Benställningens påverkan på hov.
– Rörelse kontra benställning

– Avvikande benställning, åtgärd.
– Beslagets påverkan/icke påverkan på benställning.
– Biomekaniska rörelser.

Del 2 Teori

27-28 Oktober
10-11 November avslut Höstermin

– Hovböld
– Fång
– Osteit
– Tendinit
– Trauma p3 fissur/fraktur.
– Remiss förfarande, reell kunskap.
– Smittskydd, veterinär.
– Orsak, symtom, åtgärd, förebyggande åtgärd.

Del 2 Teoriprov
– Fång, redogöra olika stadier samt förlopp.
– Hovböld, symtom, åtgärd, plan.
– Vad är osteit, tendinit.
– Olika frakturer.


Vårtermin

Start i April 2017 och omfattar 8 dagar praktiska samt teori tillfällen.
Kursen avslutas med 1 dag med slutprov. Halland/skåne samt Uppsala

Del 3  Hovreparationer
Datum ej fastställt.

4 dgr HOVREPARATIONER (1,5 dag praktik 2,5 teori)
– Förståelse för olika hornsprickor samt hålväggproblematik. Materialkännedom.
– Teori och praktik om materialanvändning.
– Plaster, isocynat, polystyren samt risk hantering.
– Hantering av hålväggar, hornsprickor.
– Praktik

– Smide av kappor, sömhål, breddning av sko.
– Svets av avkastningsskor
– Plastning av limskor samt övrig plastning.
– Arbete med olika hornfixeringar.

Teoriprov
– 10 frågor om plast, arbetsmiljö. Godkänd min 8/10
– 2 fallbeskrivningar, orsak, biverkan, åtgärd, verkan, plan.
Max 10 poäng Godkänd min 8 poäng
Orsak 1 p, Biverkan 1 p, åtgärd 1 p, verkan 1 p, plan 1 p.


Del 4
Datum ej fastställt.

FÖL, UNGHÄST GRUNDKURS

Kurstid: 2 dagar Mål Hantering av den växande unghästens hovar.
– Teori
– Fölets utveckling från foster till föl.
– Fölets benställningar, vilka som självkorrigeras samt vilka som ska åtgärdas i olika faser.
– Miljöpåverkan, fölets benställning.
– Hovens uppbyggnad och utveckling.
– Unghästen, hovvård.
– Bockhov föl/unghäst.
– Praktik
– Verkning av föl samt unghäst.
– Hantering av föl, unghäst.
Teoriprov:
– Fölets olika faser i utvecklingen av benställningar.
Praktiskt prov:
– Hantering, verkning av föl.

Hovens sjukdomar Praktik
– Fångbeslag samt tillpassning.
– Frakturbeslag
– Åtgärda hovböld, verkning samt omslag, gips.

– Avlägsna främmande föremål ur hov och åtgärd.

Teoriprov
– Fång, redogöra olika stadier samt förlopp.
– Hovböld, symtom, åtgärd, plan.
– Vad är osteit, tendinit.
– Olika frakturer.

Praktiskt prov
– Fångbeslag, muntlig plan samt åtgärd på preparat.
– Fraktur, muntlig plan samt åtgärd på preparat.
– Åtgärda hovböld alternativt på preparat.

Slut prov

Teoriprov
– Anatomi på ben, leder samt ligament. Redogöra för hovens uppbyggnad.
– 100 frågor, 80/100 rätt ger godkänt resultat.

Praktiskt prov
– Verka och sko på ett preparat.

– Preparat: Maxtid 30 min
– Provdeltagare ska uppvisa djurskyddsmässigt arbete för att fortsätta med provet.
– Inga grova fel i verkning, passform, på sömning.
– Sko tas av för kontroll att ingen söm placerats innanför lamell. Svaga yrkesmässiga prov får ej fortsätta prov.

Sko en häst under 2 timmar med normala beslag.
– Skoning: maxtid 2 timmar
– Verkning: sula, stråle, bäryta samt planhet. Bedömning 1-10
– Skor: passform, planhet. ” ”
– Sömning: nitar, passform ” ”

Smida en stämpelsko av 30 cm plattjärn, 20/8 fri form utan kappa.
– Smide: maxtid 30 min
– Stämpelsko eller falssko utan kappa av 30 cm plattjärn, fri form.
– Form: mått samt passning och planhet. Bedömning 1-10

– Sömhål: placering samt passning. ” sömpassning ” Bedömning 1-10

Provtider: start 08,30 preparat 09,00 skoning 10,00 ca tider .

Pris för fortbildnings kurs. 2016/2017
Priser är utan moms. Utbilningsmoms är 6% .

Hösttermin
Del 1: 5000 kr exklusive moms
Del 2: 5000 kr exklusive moms.

Vårtermin
Del 3: 5000 kr exklusive moms
Del 4: 5000 kr exklusive moms

Provdel:
3500 exklusive moms.

Varje Kursdel betalas i förskott före respektive del.

Anmälan är bindande .
Frågor direkt Mikael Berg 070 814 6804

För mer info ring Micke Berg på 070-8146804 eller mail emilmicke@gmail.com