Kallelse till digitalt årsmöte 21/8

Välkommen till Distriktshovslagarnas digitala årsmöte den 21/8 kl 11.00.
I det längsta har vi skjutit på årsmötet med förhoppningen att kunna genomföra ett traditionellt Hovslagarevent med årsmöte. Styrelsen gör nu bedömningen att osäkerheten kring pågående pandemi gör att vi inte kan arrangera ett stort traditionellt möte utan kommer i stället att hålla ett kortfattat stadgeenligt digitalt årsmöte.

Anmäl ditt intresse att delta på info@distriktshovslagare.se eller via länken på hemsidan senast 14/8. Ange namn och e-post. Vi kommer att uppdatera dig med info och länkar på den mailadressen som du angivit i anmälan senast 20/8.

Motioner skickas till info@distriktshovslagare.se senast den 7/8.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga en vecka innan årsmötet. Om du vill ta del av dessa är det bara att kontakta ordförande Björn Lundh på 0706-941667 eller ordf@distriktshovslagare.se .

I länken nedan hittar du hela kallelsen inkl. styrelsens förslag till stadgeändring ang. studentmedlemskap.

Kallelse årsmöte 2021

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen